Robbanasveszelyes zona

Az Európai Unióban a biztonsági jogszabályok jelentõs különbségei, különösen a metán- vagy szénpor robbanásveszélyes területeken, megfelelõ irányelv megalkotása révén harmonizálódtak. Ennélfogva az ATEX-irányelv azon területek körében jött létre, amelyek közvetlenül ki vannak téve a robbanásnak.

Ennek a jogi szövegnek a neve a francia nyelvbõl származik, ami pontosan a légkörRobbanásveszélyes. Ezen információk fontos feladata az volt, hogy a metán vagy a szénpor robbanásveszélyének leghosszabb korlátozása a veszélyes területeken. Ezzel kapcsolatban a megvitatott dokumentumot széles körben használják mind a védelmi rendszerek, mind a potenciálisan robbanásveszélyes távolságok kezelésére szolgáló eszközök esetében. Én is elektromos eszközökrõl beszélek.Az ATEX-irányelv jogszabályi rendelkezéseivel összhangban a fent említett terek robbanásveszélye olyan anyagok tárolására, elõállítására és felhasználására vonatkozik, amelyek a termékben levegõhöz kapcsolódhatnak, vagy más anyag feltételezett robbanást okozhat. Ezeknek az alapoknak a vonatkozásában említhetõk elsõsorban gyúlékony folyadékok és több gõzük, például alkoholok, éterek és gázolinek. Ezenkívül gyúlékony gázokat, például butánt, propánt, acetilént is tartalmazhat. Más tartalmak voltak, mint pl. Ónpor, alumíniumpor, fapor vagy szénpor.Bár lehetetlen leírni mindent, amit keresett ebben a dokumentumban. Ezért ennek a normatív aktusnak a tanulmányozása során általánosságban meg kell említeni, hogy szabályozza a robbanásveszélyes zónákban megadott stílusok és kiegészítõk minden feltételeit és kívánságait. A részletes információk a jövõbeni anyagokból is beszerezhetõk. Csak emlékeznünk kell arra, hogy a robbanási zónák metánnal vagy szénporral történõ alkalmazását szabályozó egyéb dokumentumok semmilyen módon nem lehetnek ellentétesek az ATEX tanácsokkal.Meg kell azonban jegyezni, hogy néhány, a veszélyeztetett területen hasznos eszköznek meg kell eléggé CE-jelöléssel rendelkeznie, ami azt jelenti, hogy ugyanaz egy megfelelõségértékelési eljárást igényelt egy bejelentett vállalatnál.

Az új megoldásról szóló irányelv (mivel az ATEX-információ így van meghatározva a robbanásveszélyes területen lévõ eszközök összeegyeztethetetlenségének sikerében azt jelzi, hogy egy tagállam folytathatja az ilyen eszközök visszavonását.