Femkohaszat

Jelenleg a kohászat egy olyan terület, amely nem csak a mûanyag formázási folyamatokat és az öntödéket foglalja magában, hanem a csoportkutatást makro-intézkedésekre is áthelyezi. A jelenlegi értelemben a kísérleteket általában metallográfiás mikroszkópokon végzik.

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. Azonban csak a fiatal különbözõ típusú mikroszkópoktól függõen kezdtek a kohászatban. Az aktuális idõkben szükség van a mérnöki termékekkel kapcsolatos könyvre. Ezen a területen a metallográfiai mikroszkópok a legolcsóbbak, amelyek többek között a fémhulladék keresésére vagy áttörésekre irányulnak. Az utolsó képalkotó módszer átlátszatlan mintákra épül. A fémrajzi mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyek lehetõvé teszik az atomtáblán és a fénymikroszkópokon lévõ szerkezetek figyelmét, és kisebb nagyítást mutatnak. Ezeknek az eszközöknek a használatával végzett megfigyelések rendkívül fontosak, mivel ennek köszönhetõen a dokumentumban különbözõ típusú mikrokockákat tudunk azonosítani, azaz az eredetüket. Lehetõség van a fázis-hozzájárulás kiszámítására és az egyes fázisok pontos meghatározására. Ennek köszönhetõen meghatározhatjuk a zárványok számát és típusát, valamint számos új fontos tényezõt a kohászatból. Például az újonnan létrehozott anyagok gyakran mikroszkópos megfigyelései lehetõvé teszik az anyag szerkezetének konkrét megfigyelését, így a jövõben elkerülhetjük a nemkívánatos hibákat.

A metallográfiás mikroszkópok használata rendkívül fontos, mert ennek köszönhetõen könnyen megtalálhatók az anyaghibák. Mindig legyen veszélyes a bútorok kezelése. Csak a szakképzett személyeknek kell teljesíteniük ezt a kutatási tényezõt.