Eu iranyelv a gaztuzhelyek eltavolitasarol

Az EU Atex-irányelve meghatározza azokat az alapvetõ követelményeket, amelyeket a teljes robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra szánt termékek teljesítenek. A kapcsolódó szabványok funkcionálisan az elv alapjául szolgálnak. Az egyik tagállamban bevezetett belsõ szabályozások részeként olyan követelményeket fogalmaznak meg, amelyeket nem az irányelv, sem a belsõ szabványok nem írnak elõ. A belsõ szabályok nem lehetnek ellentétesek az irányelv rendelkezéseivel, és nem köthetõk az irányelv által elõírt követelmények szigorításához.

Az Atex-irányelv elfogadásra került annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a kockázatot, amely bármilyen hatással jár együtt olyan területeken, ahol robbanásveszélyes légkör jelen lehet.A gyártó nagy felelõsséggel tartozik annak eldöntéséért, hogy egy adott terméket megfelelõségértékelésnek vet-e alá, és indokolt is, hogy a terméket ezekhez a szabványokhoz igazítsa.Az Atex jóváhagyása szükséges a robbanásveszélyes környezetben kapott termékek esetében. A potenciálisan robbanásveszélyes környezet az a hely, ahol robbanásveszélyes keverékeket képzõ anyagokat kapnak, használnak vagy tárolnak. Különösen az ilyen anyagok szakszervezetei: folyadékok, gázok, porok és bármilyen gyúlékony. Ezek lehetnek például benzinek, alkoholok, hidrogén, acetilén, szénpor, fapor, cinkpor.A robbanás sikeresen megy végbe, amikor egy nagy energiaadag, amely hatékony gyújtóforrásból származik, robbanásveszélyes környezetbe kerül. A tûz megkezdése után robbanást okoz, amely jelentõs kockázatot jelent az életre és az emberi egészségre.