A robbanasbiztos szerkezet jellemzoje

Az EX megjelölés egy speciális megnevezés, robbanásvédelem, amelyet eszközök és védelmi módszerek, azaz azok elemeinek és népszerûségének használnak.

Az Európai Unió területén a biztonság területén nagy eltérésekkel küzdõ rendszerben döntést hoztak az alapvetõ értékek egyes tagállamokban történõ harmonizációjáról. Az egységes jogok lehetõvé tették, hogy az EU-országok között sokkal jobb és nagyobb árutovábbítás érhetõ el. Így az ún Az új megoldás irányelv, amely kulcsfontosságú megoldást jelentett a tagállamok közötti együttmûködés javítására.Az utolsó körzetekben való közzétételre szánt robbanásveszélyes területek és eszközök esetében meg kell említeni két alapvetõ ATEX-irányelvet (a francia légkörben felderíthetõ:- az Európai Parlament és az Európai Tanács 94/9 / EU irányelve (1993. október 23-i ATEX95 a robbanásveszélyek közelében lévõ karrierre szánt berendezésekre, gépekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolására, \ t- a 99/92 / EK irányelv ATEX137 (1999.12.16., Amely az emberek védelmi és biztonsági minimális kívánságait szabályozza olyan helyen, ahol robbanásveszélyes légkör alakulhat ki.Minden EX-edényt pontosan meg kell jelölni, és végig kell vizsgálni egy olyan tesztet, amelyet a tervnek megfelelõen elvégeznek a gyári hibák kiküszöbölésére. Az Európai Unió 2003-ban elfogadott irányelvei szigorúan meghatározzák és meghatározzák az ilyen típusú berendezések gyártására és szolgáltatására vonatkozó szabályokat.Az Atexrõl további információt itt talál.